ASOCIACE BOBATH-TERAPEUTU NĚMECKA e.V.

Společenství bylo založeno roku 1977 v Mnichově.

Společenství Bobath-terapeutů Německa je interdisciplinární sdružení.

Fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi a lékaři se mohou stát řádnými členy,

pokud doloží Bobath-doškolení s uznaným závěrečným certifikátem. Tento může být získán prostřednictvím VEBID (Sdružení německých a rakouských Bobath-instruktorů) nebo prostřednictvím GKB (Společná konference Bobath-kurzovních center).

Pro osoby, které jsou na Bobath-Konceptu zainteresováni a chtěli by jej podpořit, je možno stát se podpůrným členem. V současné době má společenství 1300 členů v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

  • iniciace a podpora vědeckých a interdisciplinárních Bobath-projektů a pracovních skupin
  • etablování vědeckého poradce
  • vydávání Bobath-odborného časopisu "Pohyb a vývoj"
  • stanovení kvalitativních standardů a cest k zajištění kvality
  • vydávání "Příručky pro Bobath-terapeuty"
  • péče o Bobath-archiv sbírkami a zpracovanými články, zvukovými či obrazovými nosiči, filmy.
  • Veřejná práce k informování o terapeutech, lékařích, postižených lidech, zájmových svazech a nemocenských pokladnách.
  • Kooperace a zasíťování s dalšími odbornými svazy a organizacemi v Německu, v Evropské unii a ve světě, s cílem Bobath-Koncept dále rozvíjet a rozšiřovat.

sekretariat@bobath-vereinigung.de
Úřad asociace Bobath-terapeutů Německa

wiss.beirat@bobath-vereinigung.de
védeckého poradce

bobatharchiv@bobath-vereinigung.de
Bobath Archives coordination